SMS Условия

Съобщение до 80 символа на латиница, започващо с „ncb“ и съдържащо: Описание на продукт, Количество, Цена Населено място, Име на лице за контакт или фирма

 

  • SMS обява за 7 дни = 6 лв. с вкл. ДДС.
  • SMS обява за 14 дни = 12 лв. с вкл. ДДС.
    ( трябва да пуснете два SMS-a)
  • Оператор ще обработи информацията на кирилица.

 

Забележка: НАЦИОНАЛНА БОРСА ООД си запазва правото да не публикува SMS с неприлично съдържание или такива, които не отговарят на общите условия. При непълно съдържание на SMS съобщението, екипът на NacionalnaBorsa.com ще се свърже с подателя и изясни съдържанието на обявата.